Cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Drukuj
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
Wydział Komunikacji
ul. Warszawska 3, 08-400 Garwolin
tel./fax (25) 682 48 41 oraz (25) 682 01 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 21

COFANIE I PRZYWRACANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI
ORAZ ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDYPODSTAWA PRAWNA:

 1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r Nr 192 poz. 1378),
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217, poz. 1834),
 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.),
 6. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626).


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. 1. W przypadku ubiegania się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami (gdy uprawnienia zostały cofnięte w związku z utratą kwalifikacji) należy złożyć wniosek (dostępny w Wydz. Komunikacji, pok. 11,14) oraz załączniki:
  1. jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, 
  2. aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku cofnięcia uprawnienia ze względu na stan zdrowia lub nieaktualnego badania lekarskiego w aktach ewidencyjnych kierowcy, 
  3. aktualne orzeczenie psychologiczne w przypadku gdy kierujący był sprawcą wypadku drogowego, w którym był zabity lub ranny oraz gdy cofnięto uprawnienia z powodu braku predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami (po skierowaniu przez Komendanta Powiatowego Policji), 
  4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu, 
  5. do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z potwierdzeniem zameldowania. 
 2. W przypadku ubiegania się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy należy złożyć wniosek (dostępny w Wydz. Komunikacji, pok. 11,14) oraz załączniki: 
  1. aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców jeżeli przyczyną zatrzymania były wątpliwości co do stanu zdrowia lub jeśli w aktach kierowcy jest nieaktualne badanie lekarskie, 
  2. aktualne orzeczenie psychologiczne w przypadku gdy kierujący był sprawcą wypadku drogowego, w którym był zabity lub ranny, 
  3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu, 
  4. do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z potwierdzeniem zameldowania. 


WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłata za wydanie prawa jazdy – 84zł (w przypadku, gdy prawo jazdy podlega wymianie)
Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy - 0,50 zł
Wpłat można dokonać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15
 • w kasie Wydziału Komunikacji w Garwolinie przy ul. Warszawskiej 3 
 • na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790
 • opłatę ewidencyjną na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 02102044760000830200222828. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Komunikacji, mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Warszawskiej 3, I piętro, pokój nr 14, tel. 682 48 41 w. 26 lub 682 01 11 w. 26.
Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie od chwili złożenia wniosku.
W przypadku wymiany prawa jazdy – do 30 dni od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:
Przywróceniu nie podlega prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajami cofnięte z powodu przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Osoba, której cofnięto prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem z w/w powodu jest traktowana jako kandydat na kierowcę i chcąc uzyskać prawo jazdy lub pozwolenie winna odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy.

W przypadku cofnięcia uprawnienia powyżej roku lub z powodu otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przywrócenie uprawnienia uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, na który należy pobrać zaświadczenie z Wydziału Komunikacji.

Jeśli przyczyną zatrzymania dokumentu było orzeczenie kolegium lub sądu, o zwrot zatrzymanych uprawnień można się ubiegać dopiero po upływie czasu, na który prawo jazdy zostało zatrzymane.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem następuje po ustaniu przyczyny (po upływie orzeczonej kary zakazu kierowania pojazdami, zdaniu egzaminu kontrolnego, dostarczeniu aktualnego badania lekarskiego). Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem na okres przekraczający 1 rok uzależniony jest od zdania egzaminu kontrolnego.
Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego należy pobrać zaświadczenie z Wydziału Komunikacji.

ZAŁĄCZNIKI:
Brak.

PLIKI DO POBRANIA:
Wniosek na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są one wydawane zainteresowanym.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews