Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn.15.04.2014r

Drukuj

Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zainwestuj w siebie!” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.ogoszenie komp.szkoy. str.doc