Przejdź do treści

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Drukuj

 

KARTA INFORMACYJNA NR 27
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127
tel./fax (025) 68-42- 800 w. 813 - 815
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 27

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB


PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 20 ust 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 1476 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001r. nr 138 poz. 1559 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek zawierający następujące dane:
· imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
· dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj, szerokość i długość oraz napęd.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia potwierdzenia rejestracji w przypadku odkupienia zarejestrowanego pontonu lub łodzi

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego uwierzytelniona kopia.

3. Pełnomocnictwo o ile dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbowa za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego w wysokości 17 zł (zgodnie z częścią II, pkt 21, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm./) należy uiścić w

w punkcie bankowym w budynku Starostwa (parter) bądź na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy o/Garwolin: 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

 

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127, tel./fax (025) 68-42-800 w. 813-815. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:
Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu. 
 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek - rej. sprztu-2019.doc

wniosek - wyrej. sprztu-2019.doc

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews