Przejdź do treści

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Drukuj

 

KARTA INFORMACYJNA NR 27
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, 1a, 2
tel./fax (025) 68-43-010 w. 60 - 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 27

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB


PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 20 ust 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek zawierający następujące dane:
· imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, Nr dowodu osobistego, PESEL posiadacza sprzętu,
· dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj, szerokość i długość.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia potwierdzenia rejestracji w przypadku odkupienia zarejestrowanego pontonu lub łodzi

2. Dowód osobisty (do wglądu)

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego uwierzytelniona kopia.

4. Pełnomocnictwo o ile dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbowa za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego w wysokości 17 zł (zgodnie z częścią II, pkt 21, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, tel./fax (025) 68-43-010 w. 61. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:
Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.

ZAŁĄCZNIKI: 
karta rejestracja sprzetu pywajacego.doc 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek - rej. sprztu pywajcego.doc

wniosek - rej. sprztu pywajcego.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews