Przejdź do treści

Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

Drukuj

 

KARTA INFORMACYJNA NR 28
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127
tel./fax (025) 68-42-800 w. 813-814
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 28

UDZIELANIE KONSCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH


PODSTAWA PRAWNA:
Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin winien złożyć następujące dokumenty:

1) Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów: wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, wypis z rejestru gruntów z wycinkiem mapy ewidencyjnej,

2)Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;

3) 9 egz. mapy z określeniem granic obszaru i terenu górniczego

4) Decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych

5) Dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

6) Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomościgruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia

7) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi).

8) Kopię wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami – na żądanie

9) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

10) Pełnomocnictwo, o ile dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbowa za udzielenie koncesji w wysokości 616 zł (zgodnie z częścią III, pkt 44, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm./) należy uiścić w punkcie bankowym, w budynku Starostwa (parter) przy ul. Mazowieckiej 26 w Garwolinie lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

INNE OPŁATY

1. Opłata za przedłużenie terminu ważności koncesji lub rozszerzenia zakresu działalności wynosi obecnie 308,00 zł (za zmiany koncesji w innym zakresie opłata skarbowa wynosi 10,00 zł).

2. W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127, tel. (025) 68-42-800 w. 813-815. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Decyzje w/w zakresie wydawane są w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania od decyzji wnoszone są do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

UWAGI:
Starosta udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, przy jednoczesnym spełnieniu następujących wymagań (art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze):
- obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
- wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.

ZAŁĄCZNIKI: karta infor. koncesje na wydobycie kopalin.doc

PLIKI DO POBRANIA:
Brak plików do pobrania.

 

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews