Przejdź do treści

Wydawanie pozwoleń dla wytwórców odpadów na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzają powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Drukuj

 

KARTA INFORMACYJNA NR 32
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
tel. (025) 68-42-800 w. 6811 lub 812
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 32

WYDAWANIE POZWOLEŃ DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW NA WYTWARZANIE ODPADÓW, KTÓRE POWSTAJĄ W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI, JEŻELI WYTWARZAJĄ POWYŻEJ 1 Mg ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ROCZNIE LUB POWYŻEJ 5 TYSIĘCY Mg ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ROCZNIE


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923)

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).


WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie pozwolenia – spełniający wymogi określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799, ze zm.)
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia w wysokości 2011 zł lub 506 zł (zgodnie z częścią III pkt 40 kol. 3 zał. do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm./) należy uiścić w punkcie bankowym, w budynku Starostwa (parter) przy ul. Mazowieckiej 26 w Garwolinie lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 125, tel. 25 68-42-800 w. 811 lub 812. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
UWAGI:
Brak.

ZAŁĄCZNIKI:

karta infor. wydawanie pozwolen na wytwarz. odpadow.doc
 
PLIKI DO POBRANIA:

Brak

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews