Przejdź do treści

WYDAWANIE DLA WYTWÓRCY ODPADÓW DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI, JEŻELI WYTWARZA ODPADY NIEBEZPIECZNE W ILOŚCI POWYŻEJ 0,1 Mg ROCZNIE

Drukuj

 

KARTA INFORMACYJNA NR 33
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiskaul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin
tel./fax (025) 68-43-010 w. 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 33

WYDAWANIE DLA WYTWÓRCY ODPADÓW DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI, JEŻELI WYTWARZA ODPADY NIEBEZPIECZNE W ILOŚCI POWYŻEJ 0,1 Mg ROCZNIE


PODSTAWA PRAWNA:
1.Art. 17 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243).
2.Art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
2. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi spełniający wymogi określone w art. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243).
3. Oryginał zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 505 zł

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi podlega opłacie skarbowej w wysokości 505 zł, która należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Garwolin,w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. (025) 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79921000080013845520000010.

.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 2, tel./fax 25 68-43-010 w. 60. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:
Decyzję wydaje się po zasięgnięciu opinii wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

ZAŁĄCZNIKI:
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi spełniający wymogi określone w art. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243).
PLIKI DO POBRANIA:
Brak.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews