Przejdź do treści

Wydawanie zezwolen na przetwarzanie odpadów

Drukuj

KARTA INFORMACYJNA

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

tel./fax (025) 68-43-010 w. 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KARTA INFORMACYJNA

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz.1987 ze zm.)

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.),

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia – spełniający wymogi określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 616 zł (część III pkt 43c ppkt b kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79921000080013845520000010.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 2, tel./fax 25 68-43-010 w. 60. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:

Brak.

ZAŁĄCZNIKI:

dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady;

zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP

dowód dokonanej opłaty skarbowej

pełnomocnictwo, o ile dotyczy

karta wydawanie zezwolen na przetwarzanie odpadow.doc

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadow.doc

wniosek wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadow.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews