Przejdź do treści

Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

Drukuj

 

Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

KARTA INFORMACYJNA
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin
tel./fax (025) 68-43-010 wew. 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm./, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia / Dz. U. Nr 130, poz. 880/, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 879), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 881)  

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie zawierające dane zgodne z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dane, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne , a w przypadku pyłów i gazów dane zgodne z rozporządzeniem w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 120 zł (zgodnie z częścią I, pkt 13 , kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79921000080013845520000010.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie, mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 2, tel./fax (025) 68-43-010 wew. 60. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wniesienie przez organ sprzeciwu Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:
Brak.

ZAŁĄCZNIKI:

karta przyjmowanie zgosze eksploatacji instalacji.doc

PLIKI DO POBRANIA:
Brak.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews