Przejdź do treści

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Drukuj

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, bud. B w podwórku, wejście E, parter pokoje 7-13
tel. (025) 68-43-261
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KARTA INFORMACYJNA NR 6

WYDAWANIE WYRYSÓW I WYPISÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


PODSTAWA PRAWNA:
Rozdział 4 - Ewidencja gruntów i budynków art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 37, poz. 333).
Informacji o gruntach, budynkach i lokalach udziela się odpłatnie (art. 24 ust. 3). Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydawane są odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i samorządowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek właściciela, wieczystego użytkownika, trwałego zarządcy lub innej osoby mającej w tym interes prawny.
  2. Dokument potwierdzający własność lub użytkowanie wieczyste. 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

  1. Wyrys – pierwsza działka, budynek lub lokal na wyrysie w granicach obrębu geodezyjnego (wsi) 120 zł.
  2. Wyrys – następna działka, budynek lub lokal na tym samym wyrysie 12 zł.
  3. Wypis – pierwsza działka na wypisie w granicach obrębu geodezyjnego (wsi) 12 zł.
  4. Wypis – następna działka, budynek lub lokal na tym samym wypisie 6 zł każda.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mający siedzibę przy ul. Staszica 15, budynek B, parter, wejście E, pokoje 9 i 11, tel. (025) 68-43-261, wew. 24 i 25. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.TERMIN ODPOWIEDZI:

  1. Wypisy wykonywane są i wydawane w dniu zamówienia, jeśli nie zachodzi konieczność dostarczenia dokumentów przez zamawiającego, których wcześniej nie doręczył urzędowi np.: zmiana nazwiska, zmiana adresu.
  2. Wyrysy wydawane są w terminie jednego tygodnia, co nie oznacza, że termin ten nie jest krótszy. Zależy to od ilości interesantów oczekujących w danym okresie czasu na załatwienie.
  3. W przypadku zamówienia korespondencyjnego, nie zawierającego wystarczających danych do zidentyfikowania nieruchomości, organ w terminie tygodnia wzywa do uzupełnienia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Polega na składaniu reklamacji wynikających głównie z dostarczenia dokumentów nie będących wcześniej w posiadaniu urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
Brak.

 

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews