Przejdź do treści

Ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości

Drukuj

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro
tel. (025) 68-43-010 wew. 951 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KARTA INFORMACYJNA NR 11

USTALANIE ODSZKODOWAŃ ZA WYWŁASZCZONE NIERUCHOMOŚCI


PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozdział 5 działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
2. Art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872 z późn. zm.).

3. Rozdział 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz.1194 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości w tym również za szkody powstałe w skutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i art. 124 – 126 ustala Starosta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Odszkodowanie z ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, za grunty zajęte pod drogi publiczne ustalane jest na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie do 31 grudnia 2005 r., po upływie tego okresu roszczenie wygasa.
3. Decyzję ustalającą odszkodowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wydaje organ który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, mający swoją lokalizację w budynku B, znajdującym się w podwórku, przy ul. Staszica 15, pokój nr 9a, parter, tel. (025) 68-43 261, wew. 37. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki po wyczerpaniu procedury wynikającej z:
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz.1194 ze zm.).


TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji ustalającej odszkodowanie strona może złożyć odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI:
Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odszkodowaniu.

ZAŁĄCZNIKI:
Brak

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews