Przejdź do treści

Sprzedaż i oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu

Drukuj

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro
tel. (025) 68-43-010 wew. 951 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KARTA INFORMACYJNA NR 12

SPRZEDAŻ I ODDANIE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU ORAZ SKARBU PAŃSTWA


PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozdział 3 i 8 działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ).
2. Wszczęcie postępowania o sprzedaż nieruchomości albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej.
2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, cenę nieruchomości, którą obowiązany zapłacić jej nabywca ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.
3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Powiatu ustala się zgodnie z zasadami zawartymi
w rozdziale 8 działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mający swoją lokalizację w budynku B, znajdującym się w podwórku, przy ul. Staszica 15, pokój nr 9a, parter, tel. (025) 68-43-261, wew. 37. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki po wyczerpaniu procedury wynikającej z:
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związanie z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących  własność Powiatu Garwolińskiego, albo Wojewody Mazowieckiego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących   własność Skarbu Państwa .

UWAGI:
Termin rozpatrzenia skargi, 7 dni od daty jej otrzymania.

ZAŁĄCZNIKI:
Brak.

.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews