Przejdź do treści

Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz innych najemców, najemców z którymi umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony

Drukuj

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro
tel. (025) 68-43-010 wew. 951 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KARTA INFORMACYJNA NR 13

SPRZEDAŻ LOKALI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ INNYCH NAJEMCÓW, NAJEMCÓW Z KTÓRYMI UMOWA NAJMU ZOSTAŁA ZAWARTA NA CZAS NIEOZNACZONY


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
3. Uchwała Nr XXVI/172/2005 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 67, poz.1730 ).      .

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zarząd Powiatu może przeznaczyć do sprzedaży lokale stanowiące własność Powiatu Garwolińskiego stosując tryb bezprzetargowy w stosunku do najemców lokali mieszkalnych, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. W przypadku przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia, osoby o których mowa wyżej zawiadamia się na piśmie o przysługującym im pierwszeństwie. Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie wniosków o nabycie lokali mieszkalnych w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
3. Procedura sprzedaży lokali mieszkalnych może być również wdrożona z wniosku najemcy lokalu mieszkalnego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej.
2. Cenę lokalu Zarząd Powiatu Garwolińskiego ustala w uchwale, na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem bonifikat przyznanych uchwałą Nr XXVI/172/2005 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, a mianowicie:
- Zarząd Powiatu udziela bonifikaty od ceny (ustalonej na podstawie przepisów ustawy) w wypadku przeznaczenia lokalu do zbycia w trybie bezprzetargowym;
1) na raty – w wysokości 40% wartości rynkowej lokalu,
2) za gotówkę – w wysokości 60% wartości rynkowej lokalu; bonifikata ta obejmuje również zbycie lokalu w budynku jednorodzinnym lub bliźniaczym,
3) za gotówkę przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku wielolokalowym – w wysokości 75% wartości rynkowej lokalu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, mający swoją lokalizację w budynku B, znajdującym się w podwórku, przy ul. Staszica 15, pokój nr 9a, parter, tel. (025) 68-43-261, wew. 37. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki po wyczerpaniu procedury wynikającej z:
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Prowadzona procedura sprzedaży lokali mieszkalnych zmierza do podpisania umowy cywilno – prawnej, dlatego nie podlega odwołaniu.

UWAGI:
Brak.

ZAŁĄCZNIKI:
Brak.

PLIKI DO POBRANIA:
Brak plików do pobrania.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews