Przejdź do treści

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU

Drukuj

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku nakłada na organy administracji architektoniczno-budowlanej dodatkowe obowiązki.

 

Zgodnie z art. 30a ustawy w przypadku zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków stacji transformatorowych, kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych właściwy organ obowiązany jest do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni informacji o:

  1. doręczeniu zgłoszenia – (imię i nazwisko albo      nazwa inwestora oraz adres  i opis projektowanego obiektu),
  2. wniesieniu sprzeciwu – (data jego wniesienia),
  3. upływie terminu 30 – dniowego do wniesieniu      sprzeciwu – (o braku wniesienia sprzeciwu).

Przedmiotowe informacje mogą Państwo znaleźć w tym miejscu wybierając odpowiednią tablicę:    Informacja o zgłoszeniu budowy - Biuletyn Informacji Publicznej 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews