Przejdź do treści

NOWE DRUKI WNIOSKÓW, OŚWIADCZENIA O PRAWIE I ZGŁOSZENIA

Drukuj

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 sierpnia 2015 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. poz. 1146).

 

 

Rozporządzenie jest następstwem nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409, z późn. zm.), dokonanej przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443), która m.in. zmieniła upoważnienie zawarte w art. 32 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane.

W rozporządzeniu zostały określone nowe wzory:

  1. wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1);
  2. wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2);
  3. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3);
  4. zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4);
  5. informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5);
  6. wzór decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę),

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 20 sierpnia 2015 roku.

Nowe druki są naradzie do pobrania w tym miejscu, naszej stronie interenetowej w dziale "Jak załatwić sprawę" i Biuletynie Informacji Publicznej a w krótce również na stronie w dziale  "Wzory dokumentów".

 

PB-1 wniosek o pozwolenie na budowę - razem.pdf

PB-1 wniosek o pozwolenie na budowę - budynek mieszkalny.pdf

PB-1 wniosek o pozwolenie na budowę - inne obiekty.pdf

PB-2 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.pdf

PB-3 oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

PB-4 zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf

PB-5 uzupełnienie do wniosku lub zgłoszenia str-1.pdf

PB-5 uzupełnienie do wniosku lub zgłoszenia str-2.pdf

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews