Przejdź do treści

Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Drukuj

WYDZIAŁ Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności,
Spraw Społecznych i Obywatelskich

p.o. Dyrektora TADEUSZ CZAMARA

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08 - 400 GARWOLIN
Pok. 31 (parter)
tel. +48 25 684 30 10 wew. 751

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie

ul. Targowa 2A
08 - 400 Garwolin
tel. + 48 (25) 682 22 88

TELEFONY ALARMOWE

stacjonarny 998

komórkowy 112

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Wydział realizuje zadania z zakresu:

 1. zatwierdzania programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży;
 2. koordynacji działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami a starostą;
 3. zapewnienia całodobowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 4. koordynowania akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową i współdziałania w tym zakresie z organizacjami społecznymi;
 5. powoływania do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;
 6. koordynowania programowych działań służb, inspekcji i straży przy organizowaniu imprez masowych;
 7. wprowadzenia zakazu przeprowadzania imprez masowych przez określonych organizatorów;
 8. prowadzenia analiz i opracowywania prognoz dotyczących zagrożeń na terenie powiatu oraz koordynacja akcji ratowniczych i procesu odbudowy;
 9. prowadzenia analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo¬-gaśniczego na obszarze powiatu;
 10. budowania systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo¬-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 11. organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 12. współdziałania z gminami, wydziałami starostwa i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego;
 13. obsługi administracyjnej i współdziałania z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 14. koordynacji działań na terenie powiatu w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu;
 15. zapewnienia działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 16. określania zadań dla jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb inspekcji i straży oraz samorządów gminnych, dotyczących obrony cywilnej i ochrony ludności, kontroli ich realizacji oraz koordynacji działań w tym zakresie;
 17. współdziałania z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;
 18. współdziałania z Radą Społeczną SP ZOZ w Garwolinie i prowadzenia dokumentacji związanej z jej działalnością;
 19. prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub ich części oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie;
 20. sprawozdawczości z realizacji programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
 21. przekazywania informacji społeczeństwu na temat dostępności usług medycznych, profilaktyki i oświaty zdrowotnej;
 22. podejmowania działań związanych ze zwalczaniem gruźlicy i chorób zakaźnych;
 23. przygotowania decyzji o wydaniu zwłok medycznym szkołom wyższym;
 24. prowadzenia spraw związanych z powołaniem osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza;
 25. przygotowania zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa;
 26. organizowanie przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych;
 27. ustalania planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu;
 28. prowadzenia spraw obrony cywilnej i obronnych, w tym organizacja i prowadzenie akcji kurierskiej;
 29. współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu opracowania i realizacji programów ograniczających bezrobocie;
 30. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem inwalidów wojennych;
 31. organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;
 32. prowadzenia kancelarii niejawnej;
 33. opracowywania rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
 34. opracowywania planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
 35. opracowywania, uzgadniania i przedkładania do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;
 36. opracowania i uaktualniania planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne;
 37. realizowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Starosty, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 38. opracowania projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego w życie w. w. regulamin;
 39. opracowywania i bieżącego uaktualniania dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
 40. opracowywania i uaktualniania dokumentacji Stałego Dyżuru;
 41. realizowania przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;
 42. prowadzenia spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 43. opracowywania dokumentacji oraz realizowania innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
 44. planowania i prowadzenia kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
 45. oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews