Przejdź do treści
Brak grafik

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Utworzono: poniedziałek, 11, styczeń 2016

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU GARWOLINSKIEGO

Nasi mieszkańcy mogą już korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Garwolinie, Pilawie, Żelechowie i Łaskarzewie. Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów pomocy prawnej przedstawia się następująco:

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

 

Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów pomocy prawnej przedstawia się następująco:

 

1.Starostwo Powiatowe w Garwolinie - nowa siedziba

ul. Mazowiecka 26, parter
tel. (25) 684 30 10

Poniedziałek 8.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00

Wtorek 13.00  17.00

Środa 9.00 – 13.00

Czwartek 9.00 – 13.00

Piątek 8.00 - 10.00 oraz 15.00 – 17.00

 

2. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie, ul. Al. Wyzwolenia 158,
tel. (25) 685 61 10 wew.27

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Wtorek 12.00 – 16.00

Środa 14.00  18.00

Czwartek 14.00 18.00

Piątek 8.00 – 12.00

 

3.Ratusz w Żelechowie, ul. Rynek 1,
tel. (25) 754 11 44

Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Poniedziałek 8.00 12.00

Wtorek 14.00 – 18.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 14.00 18.00

Piątek 8.00 – 12.00

 

4.Urząd Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek duży 32,
tel. (25) 684 52 50 wew.14

Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Poniedziałek 8.00 - 12.00

Wtorek 8.00 - 12.00

Środa 12.00 - 16.00

Czwartek 12.00 - 16.00NPP www2

Piątek 12.00 - 16.00

 

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

- młodzież do 26 roku życia

- osoby powyżej 65 roku życia

- osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

- kombatanci

- weterani

- osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywio-łowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

- kobiety w ciąży.

 

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :

- decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- Kartę Dużej Rodziny,

- zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- legitymację weterana,

- dokument stwierdzający tożsamość,

- pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej po-mocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego,

 - dokument potwierdzający ciążę.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :

- sprawy administracyjne,

- sprawy rodzinne,

- sprawy cywilne,

- sprawy karne,

- z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- z zakresu prawa podatkowego,

- związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

- spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia tej działalności.

 

Pomoc prawna będzie polegała na :

- poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie uprawnieniach, a także obowiązkach,

- wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postepowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym, o ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowe-go lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.

 

Bezpłatnych Porad Prawnych we wszystkich punktach pomocy prawnej udzielają Adwokaci oraz Radcy Prawni.

 

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

 

Do pobrania Biuletyn Fundacji Togatus Pro Bono nr 1 (5)/2018, a w nim wiele cennych, prawnych informacji

Biuletyn nr 1 2018 Powiat Garwoliński.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews