Przejdź do treści

OD 1 LIPCA 2017 R. NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Drukuj

Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Według zapisów rozporządzenie odpady będą dzielone na cztery frakcje. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat (maks. do 30 czerwca 2022r.)

 

 

PAPIER – WRZUCAMY DO POJEMNIKA/WORKA NIEBIESKIEGO:

- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

- katalogi, ulotki, prospekty,

- gazety i czasopisma,

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

- zeszyty i książki,

- papier pakowy,

- torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

- papieru lakierowanego i powleczonego folią,

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

- kartonów po mleku i napojach,

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

- tapet, pieluch jednorazowych i podpasek,

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

- ubrań.

SZKŁO - WRZUCAMY DO POJEMNIKA/WORKA ZIELONEGO:

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

- szkła okularowego,

- szkła żaroodpornego,

- zniczy z zawartością wosku,

- żarówek i świetlówek,

- reflektorów,

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

- luster,

- szyb okiennych i zbrojonych,

- monitorów i lamp telewizyjnych,

- termometrów i strzykawek.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - WRZUCAMY POJEMNIKA/WORKA ŻÓŁTEGO:

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

- aluminiowe puszki po napojach i sokach,

- puszki po konserwach,

- folię aluminiową,

- metale kolorowe,

- kapsle, zakrętki od słoików,

- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:

- butelek i pojemników z zawartością,

- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

- opakowań po olejach silnikowych,

- części samochodowych,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – WRZUCAMY DO POJEMNIKA/WORKA BRĄZOWEGO:

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

- gałęzie drzew i krzewów,

- skoszoną trawę, liście, kwiaty,

- trociny i korę drzew,

- resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY:

- kości zwierząt,

- odchodów zwierząt,

- popiołu z węgla kamiennego,

- leków,

- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych i MDF,

- ziemi i kamieni,

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ODPADY NIEBEZPIECZNE - można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę (bliższe informacje na stronach www gminy).

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane lekarstwa,

- zużyte świetlówki,

- odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),

- zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ W PROCESIE RECYKLINGU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, WYRZUCAMY DO POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews