Przejdź do treści

ZMIANA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Drukuj

 

Zmieniona ustawa o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, częściowo znosi obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Obecnie prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach.

 

Podobnie rzecz ma się z  wycinaniem drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego, tutaj także wycinka drzew nie wymaga zezwolenia.

Ale wszystko to jeszcze nie oznacza, że wycinka to kompletna samowolka. Konieczny do spełnienia jest jednak warunek, że działanie to nie jest  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie:

Pozyskanie drzewa z lasu nadal jest obwarowane uzyskaniem stosownej zgody i jego ocechowaniem.

Obowiązek uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nadal dotyczy: przedsiębiorców, instytucji (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot) oraz w niektórych przypadkach rolników. Sprawa usuwania drzew przez rolników jest indywidualnie rozpatrywana przez właściwe urzędy gmin, dotyczy sytuacji, gdy rolnik chce uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa, które ma zostać wykorzystane na potrzeby gospodarstwa rolnego np. w celu budowy dachu w budynkach gospodarczych czy inwentarskich itp.

Z  uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew są „zwolnione drzewa” wycinane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku:

  • topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
  • w przypadku pozostałych gatunków drzew, wtedy, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm.

Jest jednak pewne „ale”. Drzewa, które zamierzamy wyciąć, nie mogą być pomnikami przyrody ani rosnąć na terenie wpisanym do rejestru zabytków bądź terenie objętym inną formą prawnie chronioną np. rezerwat, park krajobrazowy, NATURA 2000 itp.

Nowa ustawa nie  zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej.
W tym zakresie nadal obowiązują dotychczasowe przepisy.

Nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody dają wprawdzie dużą swobodę prywatnym właścicielom posesji w podejmowaniu decyzji o wycince drzew, jednak zostawiają również pewne pole do działania samorządom. Umożliwiają gminom określanie wysokości stawek opłat za wycinkę drzew oraz krzewów. Stawki te muszą jednak spełniać przepisowe warunki. Nie będą więc mogły przekroczyć 500 złotych w przypadku wycinki drzew oraz 200 złotych w przypadku wycięcia  krzewów.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews