Przejdź do treści
image3017.jpg

Powiat Garwoliński wśród liderów w umiejętnym korzystaniu ze środków pomocowych z Erasmusa + i POWERA

Utworzono: środa, 22, luty 2017

Wyjazdy POWER 2017

Już od kilku lat nasz powiat wykorzystuje środki pomocowe dla nabierania większych umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych poprzez udział w stażach i praktykach zagranicznych. W ubiegłym roku nasz samorząd otrzymał środki dla czterech placówek. Uzyskane wsparcie to kwota ok. 1 mln 300 tys. zł (285 475 Euro). 111 uczniów i 40 nauczycieli z czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Garwolińskiego skorzysta w 2017 roku z projektów na kształcenie zawodowe i ogólne.

- To wielka radość, że szkoły Powiatu Garwolińskiego poszerzają swoją ofertę, sięgając po nowe możliwości rozwoju. To szansa dla naszych uczniów, którzy poprzez zagraniczne zawodowe staże zyskują międzynarodowe doświadczenie, które w przyszłości na pewno pozytywnie zaowocuje. To szansa dla naszych nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje nie tylko na poziomie krajowym. Dziękuję wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do pozyskania środków unijnych – mówi Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski.

Tegoroczne ferie są zatem bardzo intensywnym czasem dla młodzieży i nauczycieli z czterech szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Garwolińskiego. Zagraniczne wyjazdy na praktyki i staże zawodowe rozpoczęły się już w zeszłym tygodniu. Młodzież z Żelechowa i z dwóch szkół z Garwolina wyjechała do Niemiec i Włoch, by tam zdobywać międzynarodowe doświadczenie, podnosić swoje kwalifikacje związane z zawodem, którego uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych. Na Malcie przebywa obecnie 12 nauczycieli z Żelechowa, którzy rozwijają umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii TIK w nauczaniu i wymieniają doświadczenia z nauczycielami z Malty.

           

Z Garwolina do Niemiec

IMG 20170204 123528Od 2013 roku 46 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. T. Kościuszki w Garwolinie wyjechało na staże zagraniczne do Niemiec. W tej chwili staże i praktyki zawodowe na terenie Niemiec odbywa 26 uczniów i absolwentów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, zasadniczej szkoły zawodowej kucharz oraz z technikum budowlanego, zaś w 2018 roku na taki staż wyjedzie kolejnych 20 osób.

Uczniowie wyjechali 12 lutego 2017r., na okres czterech tygodni. Warto wspomnieć, że przygotowania do tego wyjazdu trwały od kilku miesięcy. Obejmowały szeroki wachlarz umiejętności zaczynając od przygotowania mentalnego, intensywnego kursu językowego czy zajęć z komunikacji elektronicznej.

Od początku stażami zagranicznymi zajmuje się wicedyrektor Adam Wyskwar, jako opiekunowie jeżdżą nauczyciele języka niemieckiego pan Robert Huńczak i pani Katarzyna Błażejczyk. W planach jest rozszerzenie oferty staży, tak by uczniowie innych specjalności mogli też z nich skorzystać. Wartość projektu została wyceniona na 106720 Euro.

           

Z Żelechowa i Garwolina do Włoch

40 uczniów z Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie wyjechało na staż zawodowy do Włoch. l

W marcu, również do Włoch wyjedzie 25 uczniów Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego wraz z wychowawcami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.

Projekt zakłada zdobycie nowych umiejętności zawodowych, kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, nawiązanie kontaktów zawodowych i osobistych przez uczestników, przybliżenie wiedzy na temat kultury i gospodarki Włoch, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wielokulturowych oraz udział w wymianie doświadczeń. Uczniowie po zakończeniu stażu otrzymają certyfikaty Europass potwierdzające kompetencje nabyte podczas pobytu za granicą.

Staże zagraniczne cieszą się wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem. Zawsze jest więcej chętnych niż miejsc, dlatego wyjazd do Włoch to także nagroda dla najlepszych uczniów. Przy rekrutacji brana była pod uwagę średnia ocen, frekwencja, ocena z zachowania oraz ocena z języka angielskiego.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie to już kolejny realizowany projekt. Jednakże pierwszy dający możliwość wyjazdu za granicę i odbywania tam stażu. Projekt przygotował pedagog szkolny pani Krystyna Wieczorkiewicz i dyr. Grzegorz Szymczak. Wartość projektu wynosi 73028 Euro.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie już po raz drugi bierze udział w podobnym projekcie. Tegoroczna wartość to 91171 Euro.

Wszystkie wyjazdy są możliwe dzięki temu, że staże odbywają się w ramach projektów szkolnych finansowanych z projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

 

Nauczyciele z Liceum w Żelechowie wyjechali na Maltę, a z ZSP nr 1 w Garwolinie wyjadą do Włoch

Dwunastu Nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie wyjechało na Maltę, by wziąć udział w projekcie „Mobilność drogą do sukcesu”, realizowanego przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii TIK w nauczaniu, poprawienie kompetencji językowych oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami z Malty. Nauczyciele z żelechowskiego LO uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych w dwóch maltańskich placówkach oświatowych, realizując mobilność typu „Job shadowing”, czyli poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Program wyjazdu uwzględnia również przedstawienie najważniejszych informacji o kulturze naszego kraju i regionu w trakcie „Dnia Polskiego”. To doskonała szansa dla Nauczycieli z terenu Powiatu Garwolińskiego, by poszerzać swoje kompetencje, zdobywać międzynarodowe doświadczenie, które w przyszłości zaowocuje innowacyjnym podejściem do nauczania młodzieży. Wartość projektu realizowanego Zespole Szkól Nr 1 w Żelechowie to 14556 Euro.

W czerwcu 2017 roku dwudziestu nauczycieli ekonomistów i informatyków ZSP nr 1 CKU w Garwolinie wyjedzie na zajęcia i szkolenia do Rimini we Włoszech. Będą tam podnosić kompetencje w zakresie wiedzy specjalistycznej. Poznają nowe, często innowacyjne metody i technologie, skorzystają z doświadczeń innych, nawiążą kontakty międzynarodowe i wielokulturowe. Głównym celem projektów realizowanych ze środków POWER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

Już teraz przygotowywane są wnioski na rok następny, by jak największa liczba uczniów mogła skorzystać z niepowtarzalnej okazji zagranicznych praktyk, które nie tylko rozwiną umiejętności, ale z pewnością stanowić będą także życiową przygodę.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews