Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU (dz. nr 1047/3 w Miętnem)!

Drukuj
Utworzono: piątek, 17, marzec 2017 Opublikowano

Informacja Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 marca 2017r. Nr G.6840.2.1.2016.UK

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Urszula Zadrożna – przewodnicząca komisji przetargowej,

2) Marek Wójcicki - członek komisji przetargowej,

3) Małgorzata Serzysko - członek komisji przetargowej,

4) Zenon Gałązka - członek komisji przetargowej,

5) Urszula Kiliszek - członek komisji przetargowej,

6) Paweł Mitek - członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 444/25/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, przeprowadziła w dniu 9 marca 2017r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1047/3 o pow. 0,1630 ha (KW Nr SI1G/00081443/7), której cena wywoławcza brutto wynosiła 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT.

Liczba osób, które wpłaciły wadium: 1.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Najwyższa cena brutto osiągnięta w przetargu wyniosła 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 16 081,30 zł.

Nabywca nieruchomości: Paweł Stanisław Michalec, prowadzący działalność gospodarczą pn. Paweł Michalec Best Motor.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews