Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU (dz. nr 1047/4 w Miętnem)!

Drukuj
Utworzono: piątek, 17, marzec 2017 Opublikowano

Informacja Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 marca 2017r. Nr G.6840.2.2.2016.UK

 

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Urszula Zadrożna – przewodnicząca komisji przetargowej,

2) Marek Wójcicki - członek komisji przetargowej,

3) Małgorzata Serzysko - członek komisji przetargowej,

4) Zenon Gałązka - członek komisji przetargowej,

5) Urszula Kiliszek - członek komisji przetargowej,

6) Paweł Mitek - członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 444/25/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, przeprowadziła w dniu 9 marca 2017r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1047/4 o pow. 0,1263 ha (KW Nr SI1G/00081443/7), której cena wywoławcza brutto wynosiła 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT.

Liczba osób, które wpłaciły wadium: 1.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Najwyższa cena brutto osiągnięta w przetargu wyniosła 71 000 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 13 276,42 zł.

Nabywca nieruchomości: Paweł Stanisław Michalec, prowadzący działalność gospodarczą pn. Paweł Michalec Best Motor.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews