Przejdź do treści
image3017.jpg

XXV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 31 marca 2017 r.

Utworzono: piątek, 24, marzec 2017

 

Zawiadamiamy o XXV Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 9.30 (tj. piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie ul. Staszica 15.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Garwolińskiego za rok 2016.
 3. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych w 2016 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2016.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie za rok 2016.
 6. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za rok 2016.
 7. Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Garwolińskiego za rok 2016.
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Garwolińskiego za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
 11. Podjęcie uchwał (5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr.:

  - 2461/26 o pow. 0,0154 ha, 2461/29 o pow. 0,5955 ha i 2461/32 o pow. 0,2838 ha,

               -  2461/23 o pow. 0,3369 ha i 2461/25 o pow. 1,1631 ha,

  -  2461/27 o pow. 0,1939 ha i 2461/33 o pow. 1,1663 ha,

  -  2461/28 o pow. 0,3243 ha i 2461/34 o pow. 1,8142 ha,

  -  2461/30 o pow. 0,1432 ha i 2461/31 o pow. 0,4380 ha,

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 15. Zapytania i interpelacje.
 16. Sprawy różne.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews