Przejdź do treści
image3017.jpg

Od 1 lipca czwarta karetka dla Powiatu Garwolińskiego

Utworzono: piątek, 24, marzec 2017

Karetka Garwolin

Samorząd Powiatu Garwolińskiego wielokrotnie podnosił temat i zabiegał o zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego obsługujących teren Powiatu Garwolińskiego. Starania i dążenia w tej sprawie trwały już od roku 2013. 15 marca 2017 r. otrzymaliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, iż w aktualnym Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego przewidziano utworzenie nowego podstawowego dziennego Zespołu Ratownictwa Medycznego z miejscem wyczekiwania w miejscowości Wilga, z obszarem działania obejmującym gminy Wilga i Maciejowice. Karetka będzie, ale jej działanie ograniczy się do 12 godzin na dobę.

W 2013 roku Rada Powiatu Garwolińskiego podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia liczby zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego obsługujących teren Powiatu Garwolińskiego. Za zwiększeniem liczby zespołów już wtedy przemawiał fakt, że w Powiecie Garwolińskim wskaźnik liczby mieszkańców przypadających na jeden zespół ratownictwa medycznego wynosił 36,5 tys., podczas gdy krajowy wskaźnik wynosił nie więcej niż 33 tys. Jasne zatem było, iż nasz powiat był niedoinwestowany i niedoszacowany w tej dziedzinie.

 

Od stycznia 2014 r. aż do marca br. w każdej opinii Starosty Powiatu Garwolińskiego wyrażanej przy aktualizacji Planu działania systemu PRM dla województwa mazowieckiego zwracano uwagę na konieczność uruchomienia czwartego zespołu ratownictwa medycznego obsługującego teren naszego powiatu. Stanowisko to było wspierane dodatkowymi działaniami. 21 marca 2016 r. stanowisko w sprawie uruchomienia czwartego zespołu wyjazdowego podjęła Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Garwolińskiego, w trosce o zapewnienie jak najszybszej pomocy medycznej Rada Społeczna apelowała do Wojewody Mazowieckiego o uruchomienie czwartego ZRM. W odpowiedzi na stanowisko Rady Społecznej Wicewojewoda Mazowiecki poinformował o możliwości zmian w zakresie liczby oraz miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2017 r. Wicewojewoda poinformował również, że stanowisko Rady Społecznej będzie przedmiotem dalszych analiz. W dniu 8 kwietnia 2016 r. uchwałę w sprawie uruchomienia czwartego zespołu wyjazdowego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Powiecie Garwolińskim podjęła Rada Powiatu Garwolińskiego.

 

W grudniu 2016 r. został przedstawiony kolejny projekt aktualizacji Planu działania systemu PRM dla województwa mazowieckiego, w którym przewidziano utworzenie nowego miejsca wyczekiwania ZRM w miejscowości Latowicz (powiat miński) z obszarem zabezpieczenia gmin: Latowicz, Cegłów, Mrozy i Siennica – z terenu powiatu mińskiego, a także gmin: Borowie i Parysów – z terenu powiatu garwolińskiego. Wyrażając opinię do powyższego projektu, Starosta zauważył, że proponowane rozwiązanie wpłynie na odciążenie zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w miejscu wyczekiwania Garwolin, jednak nie rozwiąże problemu skrócenia czasu dojazdu do najodleglejszych od Garwolina terenów powiatu garwolińskiego. Po raz kolejny Starosta podkreślił, że rozwiązaniem optymalnym dla funkcjonowania systemu PRM na terenie powiatu garwolińskiego jest utworzenie czwartego zespołu ratownictwa medycznego.

 

Również w opinii z dnia 2 marca 2017 r. do aktualizacji Planu działania systemu PRM dla województwa mazowieckiego, Starosta Powiatu Garwolińskiego stanowczo podkreślił, że na terenie Powiatu Garwolińskiego powinny być rozlokowane cztery zespoły ratownictwa medycznego. W dniu 15 marca b.r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zwrócił się z prośbą o opinię do kolejnej aktualizacji Planu działania systemu PRM zakładającej uruchomienie z dniem 1 lipca 2017 r. na terenie Powiatu Garwolińskiego czwartego zespołu  wyjazdowego z miejscem wyczekiwania w miejscowości Wilga.

 Marek Chcialowski starosta garwolinski

- Bardzo się cieszę, że na terenie Powiatu Garwolińskiego będzie od 1 lipca 2017 r. czwarty Zespół Ratownictwa Medycznego. Jest to połowiczny sukces, gdyż zapis „Planu działania systemu PRM dla województwa mazowieckiego” przewiduje 12 godzinny czas działalności. Trudno będzie określić, w których godzinach jest on najbardziej potrzebny. Zdarzenia drogowe, sytuacje zagrażające życiu zdarzają się w różnych porach, nie dostosowując się do czasu wyczekiwania karetki.  Dziękując za dotychczasowe wsparcie, proszę o więcej – wydłużenie czasu pracy do 24 godzin na dobę. Nowy Plan został zaopiniowany pozytywnie z uwagą dotyczącą wydłużenia czasu pracy czwartego zespołu do całej doby – mówi Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski.

 

 

Samorząd Powiatu Garwolińskiego wielokrotnie podnosił temat i zabiegał o zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego obsługujących teren Powiatu Garwolińskiego. Starania i dążenia
w tej sprawie trwały już od roku 2013. 15 marca 2017 r. otrzymaliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, iż w aktualnym Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego przewidziano utworzenie nowego podstawowego dziennego Zespołu Ratownictwa Medycznego z miejscem wyczekiwania w miejscowości Wilga, z obszarem działania obejmującym gminy Wilga i Maciejowice. Karetka będzie, ale jej działanie ograniczy się do 12 godzin na dobę.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews