Przejdź do treści

Wyłonili Mistrza Ortografii Ziemi Garwolińskiej

Drukuj

Konkurs Ortograficzny Sobolew

6 kwietnia po raz trzeci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie przeprowadził ― pod patronatem Starosty Powiatu Garwolińskiego Marka Chciałowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu ― Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii Ziemi Garwolińskiej”.

 

Błędy ortograficzne to takie literackie odciski palców.

 

Celem konkursu jest propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, kształcenie nawyków prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych jak również wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej.

Historia konkursu pokazuje, że z każdym rokiem zgłasza się coraz większa liczba uczestników. W tym roku ortograficzne wyzwanie zdecydowało się podjąć 14 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 29 uczniów z gimnazjów powiatowych.

 

Zwycięzcami konkursu w kategorii szkoły ponadgimnazjalne zostali:
I miejsce - Monika Bożek, uczennica ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte CKU w Garwolinie - opiekun Paulina Zadrożna
II miejsce – Joanna Przybysz, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie - opiekun Sylwia Mitkowska
II miejsce – Marietta Laskowksa, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Garwolinie - opiekun Barbara Głogowska-Gryziecka
III miejsce – Jakub Pałysa, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie - opiekun Edyta Pasik


Zwycięzcami konkursu w kategorii szkoły gimnazjalne zostali:
I miejsce – Magdalena Paduch, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - opiekun Marzena Gawryś
II miejsce – Elżbieta Szykowna, uczennica Publicznego Gimnazjum Powiatowego w Garwolinie
III miejsce – Alicja Mikulska, uczennica Zespołu Szkół w Głoskowie - opiekun Monika Baran

 

Pan Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Duchna wręczył zwycięzcom nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz pamiątkowe dyplomy. Pogratulował uczniom uzyskanych rezultatów, podziękował nauczycielom za to, że z wielka starannością próbują wykształcić „zmysł ortograficzny” wśród młodego pokolenia jak również życzył wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów. Szczególne podziękowania złożył Dyrektorowi Szkoły Leszkowi Urawskiemu za zorganizowanie konkursu na terenie szkoły jak również pani Małgorzacie Trzmiel za przygotowanie tekstu dyktanda oraz nadzorowanie jego przebiegu.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews