Przejdź do treści

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 16 maja 2017 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 maja 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 11:00 w pokoju Nr 4 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie przy ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Porządek obrad jest następujący:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
  3. Informacja o sytuacji ekonomiczno – organizacyjnej PKS w Garwolinie S.A za rok 2016.
  4. Informacja o wyniku finansowym za rok 2016 Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o w Miętnem.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
  7. Sprawy różne.        

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews