Przejdź do treści
image3017.jpg

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Garwolinie

Utworzono: czwartek, 25, maj 2017

Powiatowa Rada RP

23 maja w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Garwolinie. Zastąpiła ona istniejącą dotychczas Powiatową Radę Zatrudnienia, której kadencja dobiegła końca. W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - organu opiniodawczo-doradczego Starosty w sprawach polityki rynku pracy weszło 9 osób.

Pierwsze posiedzenie Rady otworzył i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego Starosta Garwoliński Marek Chciałowski. Pogratulował wyboru do Rady, życząc owocnej pracy dla dobra osób bezrobotnych i przedsiębiorców.

Na inauguracyjnym posiedzeniu dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącym został Pan Jerzy Piesio, natomiast Wiceprzewodniczącym Pan Krzysztof Tomaszek.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wygląda następująco:

  1. Halina Poszytek – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
  2. Teresa Orowiecka – Mazowiecka Izba Rolnicza,
  3. Andrzej Makulec – Związek Rzemiosła Polskiego,
  4. Przemysław Stępniewski – NSZZ „Solidarność”,
  5. Jerzy Makulec – Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”,
  6. Krzysztof Tomaszek – LGD Forum Powiatu Garwolińskiego,
  7. Teresa Bąk – Powiat Garwoliński,
  8. Lidia Sopel - Sereja – Miasto Łaskarzew,
  9. Jerzy Piesio – Powiat Garwoliński.

Obecna Rada będzie organem doradczym w latach 2017-2021. Przez kolejne cztery lata będzie monitorować rynek pracy oraz inspirować przedsięwzięcia zmierzające do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.

W 2014 r. miała miejsce zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku tej zmiany Powiatowe Rady Zatrudnienia zostały zastąpione Powiatowymi Radami Rynku Pracy. Przepisy zmieniające stanowiły jednocześnie, że do czasu powołania nowej Rady jej zadania wykonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych. Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w znaczny sposób ograniczyła też możliwość włączenia do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy przedstawicieli samorządu terytorialnego. W myśl obowiązujących obecnie przepisów Starosta może włączyć do składu Rady tylko trzech przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w jej skład wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Ponadto w skład Rady można powołać trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews