Przejdź do treści

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 20 czerwca 2017 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14:00 w pokoju Nr 4 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie przy ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Porządek obrad jest następujący:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Analiza sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2016.
  3. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ Garwolin za rok 2016.
  4. Analiza raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2016.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2016.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
  7. Sprawy różne.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews