Przejdź do treści

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 21 czerwca 2017 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. tj. (środa) o godz. 10:00 w pokoju Nr 4  w Starostwie Powiatowym w Garwolinie przy ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Porządek obrad jest następujący:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Sportu i Zażądania Lokalami w Miętnem za rok 2016.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem za rok 2016.
 4. Ocena wykonania planu finansowego SPZOZ Garwolin za rok 2016.
 5. Analiza raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2016.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Garwolinie za rok 2016.
 7. Ocena wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2016.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 11. Sprawy różne.       

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews