Przejdź do treści
image3017.jpg

XXVIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 22 czerwca 2017 r.

Utworzono: piątek, 16, czerwiec 2017

 

Uprzejmie zawiadamiamy o XXVIII Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 (tj. czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie ul. Staszica 15.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem za rok 2016.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem za rok 2016.
 4. Informacja o stanie zabezpieczeń przed zagrożeniem powodziowym na terenie Powiatu Garwolińskiego wg. stanu na dzień 9 maja 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Garwolińskiego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews