Przejdź do treści
image3017.jpg

Pożegnanie mjr Edmunda Muszyńskiego

Utworzono: środa, 28, czerwiec 2017

Muszyński Edmund

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 91 lat odszedł na „Wieczną Wartę”

Mjr Edmund MUSZYŃSKI ps. „Krzemień”

Żołnierz Armii Krajowej

Urodził się 10 listopada 1925 r. w Parysowie na ziemi garwolińskiej. 

W 1940 r. wstąpił do Szarych Szeregów, zaprzysiężony przez dow. ppor. T. Zająca ps. „Turek”.

Działał w oddziale kolportażu, łączności i małej dywersji w latach 1940-1944. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych, w tym w akcji „Burza”.

Od lutego 1942 r. działał w Plutonie Partyzanckim AK Obwodu „Gołąb” Garwolin.

Aresztowany w 1944 r., a w 1945 siłą wcielony do LWP - do Szkoły Oficerskiej Piechoty Nr 1 w Krakowie. Długo nie czekał - po miesiącu wraz z grupą kolegów AK-owców uciekł ze szkoły.

Od 1945 r. żołnierz niezłomny-wyklęty w krakowskiej organizacji „Wolność i Niezawisłość” płk. Wojciecha Wajdy ps. Odwet. Działał także w okolicach Siemiatycz na Podlasiu.

Aresztowany w 1949 r. i skazany przez Sąd Wojskowy w Warszawie na 6 lat więzienia. Wyrok odsiadywał 37 miesięcy m. in.  w "Toledo" Warszawa, w Sztumie, Legnicy, Strzelcach Opolskich. Pracował przymusowo w kopalniach Knurowiec i Sosnowiec. Warunkowo zwolniony w 1952 r.

Przez wiele lat represjonowany i inwigilowany.

Absolwent studiów prawniczych. Współorganizator i pierwszy Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Od 21 lat Prezes Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

Odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Pro Memoria” i „Pro Patria” Odznaczeniem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK” i innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Do końca wierny wezwaniu „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Dla mnie Bóg, Honor, Ojczyzna bez przerwy ma taką samą wartość. Największą im bliżej końca mojego żywota, tym to hasło ma coraz większą wartość (...)

Mjr Edmund Muszyński

 

Pan Edmund Muszyński był wielokrotnie na naszych uroczystościach. Często kierował do młodzieży szkolnej słowa, w których była pokazana wzorowa postawa wiernego Polaka, niezłomnego żołnierza, trwającego na służbie do końca. Każde zaproszenie na uroczystość patriotyczną stanowiło dla Niego rozkaz do bycia.

Dziś z tego miejsca dziękujemy Mu za wierną służbę dla Polski, dla Powiatu Garwolińskiego. Przeżywamy ogromny ból ze straty wspaniałego człowieka, wielkiego patrioty.

Składamy wyrazy współczucia całej Rodzinie i Bliskim.

Starosta Garwoliński Marek Chciałowski

 

 

Żołnierz Armii Krajowej

Urodził się 10 listopada 1925 r. w Parysowie na ziemi garwolińskiej.  

W 1940 r. wstąpił do Szarych Szeregów, zaprzysiężony przez dow. ppor. T. Zająca ps. „Turek”.

Działał w oddziale kolportażu, łączności i małej dywersji w latach 1940-1944. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych, w tym w akcji „Burza”.

Od lutego 1942 r. działał w Plutonie Partyzanckim AK Obwodu „Gołąb” Garwolin.

Aresztowany w 1944 r., a w 1945 siłą wcielony do LWP - do Szkoły Oficerskiej Piechoty Nr 1 w Krakowie. Długo nie czekał - po miesiącu wraz z grupą kolegów AK-owców uciekł ze szkoły.

Od 1945 r. żołnierz niezłomny-wyklęty w krakowskiej organizacji „Wolność i Niezawisłość” płk. Wojciecha Wajdy ps. Odwet. Działał także w okolicach Siemiatycz na Podlasiu.

Aresztowany w 1949 r. i skazany przez Sąd Wojskowy w Warszawie na 6 lat więzienia. Wyrok odsiadywał 37 miesięcy m. in.  w "Toledo" Warszawa, w Sztumie, Legnicy, Strzelcach Opolskich. Pracował przymusowo w kopalniach Knurowiec i Sosnowiec. Warunkowo zwolniony w 1952 r.

Przez wiele lat represjonowany i inwigilowany.

Absolwent studiów prawniczych. Współorganizator i pierwszy Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Od 21 lat Prezes Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Pro Memoria” i „Pro Patria” Odznaczeniem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK” i innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Do końca wierny wezwaniu „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Dla mnie Bóg, Honor, Ojczyzna bez przerwy ma taką samą wartość. Największą im bliżej końca mojego żywota, tym to hasło ma coraz większą wartość

Mjr Edmund Muszyński

 

Pan Edmund Muszyński był wielokrotnie na naszych uroczystościach. Często kierował do młodzieży szkolnej słowa, w których była pokazana wzorowa postawa wiernego Polaka, niezłomnego żołnierza, trwającego na służbie do końca. Każde zaproszenie na uroczystość patriotyczną stanowiło dla niego rozkaz do bycia.

Dziś z tego miejsca dziękujemy mu za wierną służbę dla Polski, dla Powiatu Garwolińskiego. Przeżywamy ogromny ból ze straty wspaniałego człowieka, wielkiego patrioty.

Składamy wyrazy współczucia całej Rodzinie i Bliskim.

Starosta Garwoliński Marek Chciałowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews