Przejdź do treści
image3017.jpg

XXIX Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 30 sierpnia 2017 r.

Utworzono: środa, 23, sierpień 2017

Uprzejmie zawiadamiam o XXIX Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 (tj. środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie ul. Staszica 15.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Garwolinie i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie oraz ich likwidacji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie oraz jego likwidacji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie i Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta Siedlce i subregionu siedleckiego”, zmienionej uchwałą Nr XXVII/147/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 maja 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 10. Zapytania i interpelacje.
 11. Sprawy różne.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews