Przejdź do treści

Bataliony Chłopskie w Powiecie Garwolińskim – zaproszenie

Drukuj

Plakat Ksiązka

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promujące publikację „Bataliony Chłopskie w Powiecie Garwolińskim w latach 1940-1944”.

 

1 września 2017 o godz. 17.00  w Kawiarence Zespołu Szkół im. J. Piłsudskiego w Garwolinie przy ul. Długiej 35 odbędzie się niezwykłe spotkanie, na którym autor publikacji dr Michał Kalbarczyk opowie o tym, w jaki sposób powstała książka, co stanowiło jej bazę źródłową i wreszcie o tym, jak potoczyły się losy Batalionów Chłopskich w Powiecie Garwolińskim.

 

Powiat Garwoliński w okresie międzywojennym był terenem typowo rolniczym. Ponad 90% mieszkańców trudniło się rolnictwem, nic więc dziwnego, że największe znaczenie na naszym terenie miał ruch ludowy. Kiedy okupant hitlerowski coraz bardziej obciążał wsie, a wywiązanie się z kontyngentów było coraz trudniejsze, ludność chłopska postanowiła się bronić. Tak powstały Bataliony Chłopskie – wyjątkowa formacja, o której wciąż tak mało się mówi.

 

Książka Michała Kalbarczyka opowiada o działalności konspiracyjnej formacji wojskowej BCh w obwodzie garwolińskim. Praca składa się z trzech rozdziałów. Uzupełnieniem tekstu stanowią fotografie przedstawiające nasz powiat w czasie II wojny światowej.

 

- Dziś mało się mówi o heroizmie, walce, cierpieniach, tułaczce i łagrach, które dotknęły Ludowców i żołnierzy z Batalionów Chłopskich. Jak sami mówili, byli zwykłymi ludźmi, rolnikami, którzy chcieli spokojnie żyć, ciężko pracować na roli, by wyżywić swoją rodzinę. To życie zmusiło ich do walki z okupantem, o ziemię swoją i swoich sąsiadów. Bohaterami stali się z potrzeby chwili, z chłopskiej upartości bycia Polakiem pracującym na swoim. Nie ulegli okupantowi hitlerowskiemu, nie poddali się komunistom, nie sprzedali i nie oddali swojego warsztatu pracy – swojego gospodarstwa, swojej ziemi. Bardzo się cieszę, że możemy być wydawcą książki Pana Michała Kalbarczyka o naszej historii, o Batalionach Chłopskich i jej roli w walce narodowo-wyzwoleńczej. Będzie ona swoistym uzupełnieniem wiedzy.

- Marek Chciałowski Starosta Garwoliński

 

Dr Michał Kalbarczyk -  ur. 07.04.1980 r. w Garwolinie. Absolwent historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W dniu 05.10.2011 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach obronił dysertację doktorską. Specjalizuje się w historii myśli politycznej i historii regionalnej. Członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział Garwolin. Autor publikacji w Zeszytach Historycznych Ziemi Garwolińskiej, Szkicach Podlaskich, Rocznikach Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego, Członek Towarzystwa Miłośników Maciejowic. Aktualnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

 

 
  Pole tekstowe: Dr Michał Kalbarczyk -  ur. 07.04.1980 r. w Garwolinie. Absolwent historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W dniu 05.10.2011 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach obronił dysertację doktorską. Specjalizuje się w historii myśli politycznej i historii regionalnej. Członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział Garwolin. Autor publikacji w Zeszytach Historycznych Ziemi Garwolińskiej, Szkicach Podlaskich, Rocznikach Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego, Członek Towarzystwa Miłośników Maciejowic. Aktualnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews