Przejdź do treści

Infornacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Garwolińskiego - 16 października 2017 r.

Drukuj

 

Informujemy, iż w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w pokoju nr 4 przy ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Garwolińskiego.

 

 

Porządek obrad jest następujący:

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych w I półroczu 2017 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2018 roku.
  4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze 2017 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2017-2029 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za I półrocze 2017 r. i Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  6. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews