Przejdź do treści

„Samorządowy Lider Edukacji” i „Mecenas wiedzy” dla naszego Powiatu

Drukuj

Lider Edukacji

Powiat Garwoliński po raz kolejny znalazł się w elitarnym gronie laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Województw, którzy dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, inwestują w rozwój oświaty, wprowadzają innowacyjne metody w zakresie podnoszenia jakości oświaty oraz wspierają środowiska edukacyjne.

Wielka Gala Finałowa odbyła się 9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Samorząd Powiatu Garwolińskiego reprezentował Starosta Garwoliński Marek Chciałowski oraz Paweł Dziubak - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego. Na tej niezwykłej uroczystości spotkały się wyróżnione samorządy, które kompetentnie realizują politykę oświatową i rozumieją, jakie znaczenie dla ich rozwoju ma inwestowanie w edukację.

Zgłoszone do programu samorządy ocenia specjalnie powołana niezależna komisja certyfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy czołowych polskich uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i dorobek w dziedzinie edukacji. Komisja bada dokumenty i akty prawne obowiązujące w certyfikowanej jednostce, analizuje dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i na tej podstawie ocenia jakość i efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. Po zakończonym pozytywnie postępowaniu certyfikacyjnym samorząd otrzymuje zaszczytny laur oraz pisemny raport zawierający wnioski z przeprowadzonej oceny.

W tegorocznym raporcie przygotowanym dla powiatu garwolińskiego możemy przeczytać m.in. ,,Komisja podkreśla duże zaangażowanie Starosty Garwolińskiego Marka Chciałowskiego w działania na rzecz oświaty. Warto wspomnieć, że zarząd certyfikowanego podmiotu przeznacza ponad 4 mln zł na funkcjonowanie jednostek podległych z własnego budżetu, uzupełniając lukę finansową wynikającą ze zbyt niskiej subwencji oświatowej. Ponadto włodarz Powiatu Garwolińskiego skutecznie kieruje pracami komórek organizacyjnych starostwa odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym na rozwój edukacji. Oceniany Powiat wyróżnia się wartościowymi pomysłami, oryginalnymi inicjatywami, a nade wszystko – konsekwencją, wytrwałością i systematycznością realizowanych działań oświatowych, które przynoszą trwałe i długookresowe rezultaty…” .

 

Z ogromną radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu kolejnego certyfikatu ,,Samorządowy Lider Edukacji 2017”. To dowód na to, że edukacja w naszym powiecie stoi na bardzo wysokim poziomie, a konsekwentna realizacja naszej strategii oświatowej przynosi wymierne efekty w postaci wysokiego poziomu kształcenia, w tym egzaminów zewnętrznych, bogatej oferty edukacyjnej, a także nowoczesnej bazy dydaktycznej. Nagroda bardzo cieszy, jest to docenienie pracy nauczycieli, rodziców, uczniów oraz samorządowców, motywuje również do dalszej systematycznej pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.

Ponadto Starosta Marek Chciałowski jako jeden z sześciu przedstawicieli certyfikowanych samorządów terytorialnych otrzymał wyróżnienie specjalne „Mecenas wiedzy” za to, że „wykazuje się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania nowoczesnej edukacji, społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym”. Jak mówił Starosta to wyróżnienie było docenieniem dotychczasowej pracy, ale również jeszcze większą motywacją do dalszej pracy.

 

„Odbierając wyróżnienie i bardzo ładną statuetkę czułem zaskoczenie (ten tytuł kapituła nadaje sama z siebie) ale również radość i satysfakcję. Jest to dla mnie bardzo zaszczytne wyróżnienie, które pokazuje, że wiedza i praca pokładana w stworzenie warunków do jej przekazywania młodszemu pokoleniu ma sens.”

Marek Chciałowski

 

 Fot. Starostwo Powiatowe w Garwolinie oraz Organizatorzy Gali

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews