Zespół Radców Prawnych

Drukuj

Radca Prawny Marek WÓJCICKI
Radca Prawny
Anna ŚWIETLICKA

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08 - 400 GARWOLIN
Pok. 224 (II piętro)
tel. +48 25 684 30 10 wew. 541, 542Zespół Radców Prawnych realizuje zadania z zakresu:

 1. wydawania opinii prawnych dotyczących w szczególności:
  1. aktów prawnych o charakterze ogólnym,
  2. zawieranych umów,
  3. spraw z zakresu prawa pracy,
  4. zgłoszonych roszczeń majątkowych,
  5. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
  6. umarzania wierzytelności,
  7. zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 2. udzielania komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym powiatu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 3. uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunku prawnego, a w szczególności umów;
 4. nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa;
 5. występowania w charakterze pełnomocnika starosty w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 6. opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał rady i zarządu.