Przejdź do treści

Kwalifikacja wojskowa 2018

Drukuj

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

W okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa meżczyzn urodzonych w 1999 roku oraz innych osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w myśl obowiązujących przepisów. W Powiecie Garwolińskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 5 lutego, a zakończy się 5 marca 2018 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w roku 1999;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkie osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji otrzymają imienne wezwania z urzędów miast i gmin. Poniżej przedstawiamy harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji poszczególnych gmin:

5-7 luty 2018 r.           M. Garwolin

8-9 luty 2018 r.           Maciejowice

9,12 luty 2018 r.         Sobolew

13 luty 2018 r.            Wilga

13-14 luty 2018 r.      Górzno

15 luty 2018 r.            Gm. Łaskarzew

16 luty 2018 r.            Parysów

19-20 luty 2018 r.       M. i Gm. Pilawa

21-22 luty 2018 r.       M. i Gm. Żelechów

23 luty 2018 r.            M. Łaskarzew

26 luty 2018 r.            Trojanów

27 luty 2018 r.            Borowie

28 luty 2018 r.            Miastków Kościelny

28 luty-2 marzec 2018 r.        Gm. Garwolin

 

Kobiety: 5 marzec 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews