Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU (dz. nr: 2461/27 i 2461/33 w Garwolinie)!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 07, maj 2018 Opublikowano

Informacja Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 maja 2018 r. Nr G.6840.2.4.2017.PM

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 729/77/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie:

  1. Urszula Zadrożna – przewodnicząca komisji,
  2. Anna Świetlicka - członek komisji,
  3. Urszula Kiliszek – członek komisji,
  4. Paweł Mitek – członek komisji,

przeprowadziła w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10oo w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowiecka 26 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/27 o pow. 0,1939 ha i 2461/33 o pow. 1,1663 ha (KW SI1G/00037928/8).

Trzy osoby/podmioty, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosiła 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych ).

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 1 640 000,00 zł ( słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy złotych). Do najwyższej ceny netto osiągniętej w przetargu, został doliczony 23 % podatek VAT w kwocie 377 200,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wyniosła 2 017 200,00 zł. (słownie: dwa miliony siedemnaście tysięcy dwieście złotych).

Podmiot ustalony na nabywcę nieruchomości: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews