Przejdź do treści

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Drukuj

DSC00519

Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbyły się 8 maja 2018 roku w czytelni Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie. Uroczystość poprowadziła Dyrektor tej placówki Iwona Poreda.W uroczystości wzięli udział: Starosta Garwoliński Marek Chciałowski, Wicestarosta Urszula Zadrożna, Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Piotr Osmólski, Sekretarz Powiatu Jerzy Piesio, Burmistrz Miasta Garwolina Tadeusz Mikulski, Przewodniczący Rady Miasta Garwolina Marek Jonczak, Sekretarz Miasta Garwolina Cezary Tudek, Kierownik Wydziału Oświatowo- Społecznego Urzędu Miasta Jadwiga Mańkowska, Dyrektor Centrum Sportu i Kultury Jarosław Kargol, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Garwolinie Urszula Brych, pracownicy urzędu miasta oraz bibliotekarki z powiatu garwolińskiego.

 

Starosta Marek Chciałowski przypomniał o ważnej roli jaką w dzisiejszym świecie pełni książka i biblioteka, a szczególną rolę bibliotekarza opisał słowami „Sercem biblioteki jest bibliotekarz bo to on przyciąga ludzi, to on im doradza, to on z nimi rozmawia, to on ich wysłucha, to on często jest przyjacielem naszej lokalnej społeczności. Bibliotekarz to nie tylko pracownik, który przekazuje książki, to również pracownik prowadzący działalność kulturalną, patriotyczną, a dzisiejsze 27 bibliotek publicznych powiatu garwolińskiego oprócz wypożyczalni pełni rolę centrum życia kulturalnego, obywatelskiego i społecznego naszych małych ojczyzn”.

Przedstawiciele Powiatu Garwolińskiego podziękowali wszystkim bibliotekarkom i bibliotekarzom za oddanie i serce dla książek, czytelników, mieszkańców za codzienną czasem żmudną pracę, za działalność prowadzoną na rzecz rozwoju kultury i czytelnictwa oraz życzyli sukcesów i zadowolenia z pracy z czytelnikami.

W związku z realizacją przez Miejsko – Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie zadań biblioteki powiatowej została oceniona i nagrodzona praca dwóch bibliotek z terenu Powiatu Garwolińskiego.

Nagrodę otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym za wysokie wskaźniki czytelnictwa, szczególne osiągnięcia w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych oraz znaczący wkład w szerzenie kultury oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz modernizacji i poprawy warunków lokalowych oraz aktywny udział w powiatowych konkursach czytelniczych.

Ostatnim punktem Dnia Bibliotekarza i Bibliotek było spotkanie z Szymonem Hołownią, pisarzem, prezenterem telewizyjnym, dziennikarzem oraz osobą, która założyła dwie fundacje aktywnie wspierające dzieci w Afryce.

Podczas spotkania mogliśmy poznać poglądy autora na różne tematy, często filozoficzne i religijne. Na zakończenie spotkania autor podpisywał książki, które można było zakupić.

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews