Przejdź do treści
Brak grafik

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 25 czerwca 2018 r.

Utworzono: poniedziałek, 18, czerwiec 2018

Uprzejmie zawiadamiamy o XXXVIII Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro), z następującym porządkiem obrad:

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 1. Sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem za rok 2017.
 2. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe za rok 2017 oraz zamierzenia inwestycyjno – modernizacyjne na rok 2018 Gospodarstwa Rolnego w Miętnem.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Garwolinie za rok 2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie za rok 2017.
 5. Informacja o stanie zabezpieczeń przed zagrożeniem powodziowym na terenie Powiatu Garwolińskiego wg. stanu na dzień 20 maja 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw zespołów szkół.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy ze społecznością lokalną Regionu Goreckiego Obwodu Mogilewskiego w Republice Białorusi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Garwolińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 16. Zapytania i interpelacje.
 17. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews