Przejdź do treści
Brak grafik

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Starostwie Powiatowym

Utworzono: piątek, 22, czerwiec 2018

zdjęcie

W dniu 19 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego - Pana Marka Chciałowskiego. W posiedzeniu, oprócz członków Komisji, uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży. Komisja bezpieczeństwa i porządku jest powołana w administracji powiatu, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Tematem przewodnim wyznaczonym przez Starostę było współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Każda ze służb otrzymuje polecenia jednostki nadrzędnej. Zdarza się, że są one powielane lub są one nieskoordynowane na szczeblu jednostki samorządu. Pierwszy poruszany temat to bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Mając w pamięci tragedię na Wiśle oraz tę, jaka wydarzyła się w 2017 r. podczas obozu harcerskiego w Suszku na Pomorzu, kiedy to w wyniku huraganu zginęły dwie uczestniczki, szczególną uwagę zwrócono na organizację obozów harcerskich. „W powiecie garwolińskim planowana jest organizacja 4 obozów harcerskich. Zdaniem Policji, miejsca organizacji obozów są bezpieczne, niemniej jednak Policja ma obowiązek - w ciągu 3 dni od rozpoczęcia obozu - dotrzeć na miejsce obozowiska i skontrolować warunki bezpieczeństwa - podkreślił Piotr Moreń - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Garwolinie. Przedstawiciel Policji zapewnił, że wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo posiadają informacje o tych obozach, zaplanowano już kontrolę miejsc organizacji obozów, aby mieć pewność, że są one bezpieczne. „Tragedia na Pomorzu wydarzyła się, ponieważ nie było dobrej komunikacji, przygotowania i zabezpieczenia” – powiedział Starosta Marek Chciałowski. Pani Iwona Czarnocka – Komendant Powiatowy Policji zapewniła, że podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo otrzymały numery telefonów alarmowych i komórkowych dyżurnego i dzielnicowych, Policja ma ciągły kontakt ze Strażą i jednostkami OSP. Wszystko to ma służyć lepszemu przygotowaniu i lepszej komunikacji na wypadek wystąpienia zagrożenia. Komenda Powiatowa Straży przekazała 2 radiostacje a także wydzielony kanał ratowniczo - gaśniczy dla obozów, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia sprawnej łączności.

Tematem analizowanym na posiedzeniu był też stan bezpieczeństwa na drogach powiatu garwolińskiego - ze szczególnym uwzględnieniem budowanej trasy S-17. Temat ten był omawiany na posiedzeniu Komisji już po raz drugi – pierwszy raz jesienią ubiegłego roku, po serii nieszczęśliwych wypadków. Policja zapoznała zebranych z danymi statystycznymi oraz spostrzeżeniami dotyczącymi zdarzeń na drogach oraz wprowadzanych rozwiązań, mających służyć zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Od początku roku 2018, na drogach powiatu garwolińskiego miało miejsce 36 wypadków, w tym 5 wypadków śmiertelnych. Na budowanej drodze S-17 miały miejsce 4 wypadki i 100 kolizji. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyła się liczba kolizji drogowych, ale zmniejszyła się liczba zdarzeń z udziałem zwierząt. Przedstawiciele Policji poinformowali, że Komenda Powiatowa Policji otrzyma wkrótce nowy samochód z wideorejestratorem, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo na drogach. Starosta powiedział natomiast o budowanych na drogach powiatowych wyniesionych przejściach dla pieszych, które skutecznie wymuszają ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Pozytywnie oceniono także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń, z której korzysta coraz więcej mieszkańców - powiat garwoliński przoduje w tym zakresie w województwie mazowieckim.

Ostatnim było współdziałania służb, inspekcji i straży pod kierownictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie ograniczenia występowania i zwalczania wirusa ASF na terenie powiatu garwolińskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pan Andrzej Koryś poinformował, że na dzień 19 czerwca b.r. wystąpiły 123 ogniska choroby w Polsce. „Z punktu widzenia powiatu garwolińskiego zagrożenie jest najbardziej prawdopodobne z kierunku Sobienich Jezior i Otwocka” – poinformował Pan Andrzej Koryś. „Większe zagrożenie dla gospodarstw jest natomiast z kierunku Łukowa, gdyż powiat łukowski sąsiaduje z gminami, które są „towarowe”, np. Miastków Kościelny Żelechów” – dodał. Od 1 lipca b.r. najprawdopodobniej cały obszar powiatu garwolińskiego będzie w strefie żółtej czyli ochronnej, z wyjątkiem gminy Borowie, która już jest w strefie czerwonej, czyli strefie objętej ograniczeniami.

Pan Andrzej Koryś omówił podjęte już działania w celu ograniczenia wystąpienia choroby. Trwa odstrzał sanitarny dzików. Powiedział, że odbyło się kilka spotkań ze służbami, kołami myśliwskimi i przedstawicielami samorządów gminnych w celu wypracowania schematów działania służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia ogniska ASF. Chęć działania jest z każdej strony. Pojawiło się natomiast nowe pole współdziałania z Policją i dotyczy cudzoziemców, którzy przywożą żywność z zagranicy.

„Dziś możemy korzystać z doświadczeń ludzi z innych obszarów kraju. Jesteśmy mądrzejsi, chociaż, każda sytuacja jest inna. Bardzo ważna jest profilaktyka. Widzimy, że na naszym terenie przynosi ona dobre skutki. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w działania służące szeroko rozumianemu bezpieczeństwu”– powiedział na zakończenie Starosta Marek Chciałowski.

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews