Przejdź do treści

„100 KM NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

Drukuj

IMGP0319

W poniedziałek 17 września 2018r. od godz. 8.00 do 15.30 na rynku w Żelechowie odbył się bieg sztafetowy pod hasłem „100 KM NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”. Wydarzenie to, organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, miało na celu upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Bieg zorganizowany był pod patronatem Starosty Powiatu Garwolińskiego pana Marka Chciałowskiego oraz przy wsparciu organizacyjnym Burmistrza Żelechowa – pani Mirosławy Miszkurki.

Trasa biegu liczyła 100 km, a zawodnicy w formie sztafety pokonywali 1 km wokół żelechowskiego rynku. W biegu wzięli udział m.in. ks. Eugeniusz Filipiuk – proboszcz parafii Żelechów, Mirosława Miszkurka – burmistrz Żelechowa (wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego), nauczyciele i pracownicy ZSP w Żelechowie (Beata Długaszek, Katarzyna Dębińska, Adam Jończyk, Edyta Odziemczyk, Tomasz Odziemczyk, Artur Połóg, Wioletta Szymaniuk, Grzegorz Szymczak), a także mieszkańcy Żelechowa: Teodora Szczepańska i Waldemar Szczepański. Reprezentowane były szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Garwolińskiego: ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie (opiekun Tomasz Odziemczyk), LO im. Joachima Lelewelw Żelechowie (opiekun Joanna Włodarczyk), LO w Garwolinie (opiekun Andrzej Frąckiewicz) oraz ZS w Miętnem (opiekun Zbigniew Jarzyna).

Uroczystość upamiętniającą obchody 100-lecia odzyskania niepodległości rozpoczął dyrektor szkoły – Grzegorz Szymczak, który powitał wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników biegu. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Garwolińskiego – Marek Chciałowski. W swoim przemówieniu podkreślił ważne wydarzenia, które miały miejsce na terenie Powiatu Garwolińskiego we wrześniu 1939r. Uczestników powitała także Mirosława Miszkurka – Burmistrz Żelechowa. Następnie w intencji wszystkich zgromadzonych modlitwę odmówił ks. Leszek Mućka, który podziękował szkole za cenną inicjatywę oraz pobłogosławił wszystkich zgromadzonych.

Na początek na trasę wyruszyli wszyscy goście i zawodnicy. Na czele przemarszu uczniowie nieśli biało-czerwony transparent z napisem: „11 listopada 1918 – Odzyskanie Niepodległości”. Po przebyciu pierwszego okrążenia organizatorzy wręczyli pamiątkowe medale Staroście Powiatu Garwolińskiego - Markowi Chciałowskiemu oraz Burmistrzowi Żelechowa – Mirosławie Miszkurce. Następnie ruszyła sportowa sztafeta. Kolejni uczestnicy otrzymywali symboliczne numery startowe: 1918, 1919, itd., aż do ostatniego 2018. W ten sposób każde okrążenie upamiętniało jeden rok z historii Polski. Każdy z uczestników i kibiców mógł przypomnieć sobie chronologię ważnych wydarzeń ostatniego stulecia w Polsce, słuchając kalendarium historycznego odczytywanego przez uczennicę. Podniosły nastrój wprowadzały odtwarzane z głośników pieśni patriotyczne oraz piosenki charakterystyczne dla kolejnych lat naszej historii. Skłaniało to zarówno do refleksji nad trudną historią kraju, jak i pozwalało na radosne świętowanie niepodległości. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal oraz nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Garwolińskiego oraz Burmistrza Żelechowa.

Ostatnie - setne okrążenie trasy ponownie pokonali wszyscy zgromadzeni na czele z panią burmistrz oraz dyrektorem szkoły. Na zakończenie dyrektor Grzegorz Szymczak podziękował organizatorom, szczególnie gorąco głównemu koordynatorowi uroczystości – Tomaszowi Odziemczykowi. Zakończenie blisko 7-godzinnego biegu dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uwieczniono na pamiątkowym grupowym zdjęciu.

Organizatorami „Biegu Niepodległości” byli nauczyciele ZSP w Żelechowie: Tomasz Odziemczyk, Edyta Odziemczyk, Agnieszka Wałachowska, Katarzyna Dębińska. Pomocą organizacyjną służyli: dyrektor Michał Kostyra, Wioletta Szymaniuk, Krzysztof Koźlak. Okolicznościową wystawę prac uczniowskich o tematyce niepodległościowej przygotowała Halina Gula. Ogromnym zaangażowaniem w organizację lokalnej uroczystości wykazali się uczniowie ZSP w Żelechowie: Klaudia Gradus, Michał Osiak, Adil Cheema, Emilia Rosa, Wiktoria Borek, Magdalena Dziubak, Patrycja Rusak, Sebastian Chmielewski, Kamil Kajka, Albert Pleskot, Piotr Dadas, Radosław Smułka i Bartosz Gruza.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews