Przejdź do treści

Stypendyści powiatu garwolińskiego

Drukuj

DSC 0204

Osiągnięcia uczniów z powiatu garwolińskiego są doceniane na różnych szczeblach, powoduje to, że uczniowie wymagają od siebie jeszcze więcej, by pokazać, że każdego stać na to by osiągać cele i realizować marzenia. Powiat garwoliński na czele z Panem Starostą Markiem Chciałowskim również docenił uczniów z naszego powiatu, wręczenie dyplomów z przyznanym stypendium odbyło się 16.10.2018r. w Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego.

Aby osiągnąć Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce i uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński, a w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, uczeń musi spełnić następujące warunki:

- średnia jego ocen na świadectwie promocyjnym nie jest niższa niż 5,00, lub

- był laureatem co najmniej na szczeblu krajowym konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodowych, albo

- wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre,

- uczeń spełniający przynajmniej jeden z warunków wymienionych powinien posiadać za ostatni rok ocenę co najmniej dobrą z zachowania.

Oprócz warunków koniecznych, uczeń powinien spełnić dodatkowo przynajmniej jedno z kryteriów jakimi są:

- aktywne uczestnictwo w pracach samorządu uczniowskiego,

- przyczynianie się do promocji powiatu m.in. poprzez udział w innych niż przedmiotowe konkursach i przeglądach na szczeblu co najmniej ponad powiatowym,

- pomaganie innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym, chorym lub starszym.

Są to bardzo wygórowane wymagania, wyższe niż przy stypendium Premiera czy Ministra. Bardzo nas cieszy liczna grupa młodzieży, która dziś odebrała wyróżnienia. Są z nami dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Dziękujemy im za pracę i wsparcie stypendystów.

Tegoroczni stypendyści:

Izabela Paziewska - ZS Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Gabriela Teresa Stachurska- ZS Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Bartłomiej Konopacki- ZS Nr 2 im. T. Kościuszki w Garwolin

Mateusz Dziubak - ZS Nr 2 im. T. Kościuszki w Garwolin

Jakub Pałysa- I LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Michał Lasocki- I LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Paulina Szwed- ZS im. S. Staszica w Miętnem

Filip Banaszek- ZSP w Sobolewie

Alicja Mucha- LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie

Marcin Iwaniec- ZSP w Żelechowie

"Jesteście Państwo chlubą powiatu garwolińskiego! Z całego serca bardzo dziękuję, życzę żeby sukcesy, które już dzisiaj osiągnęliście dalej się powielały, aby nie spocząć na laurach tylko jeszcze mocniej iść do przodu, poznawać tajniki wiedzy. Życzę państwu szczęścia w zdobywaniu wiedzy i życiu osobistym."- mówił do wyróżnionych Pan Starosta Powiatu Garwolińskiego. Po czym wręczył dyplomy uczniom zaś rodzicom pamiątkowe Listy Gratulacyjne oraz podziękował nauczycielom.

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews