Przejdź do treści

II sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Drukuj

główne

W piątek 30 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się druga sesja Rady Powiatu Garwolińskiego. Radni m.in. ustalili wynagrodzenie starosty oraz wybrali członków komisji stałych Rady Powiatu.

Po otwarciu obrad i przyjęciu poprawek do porządku obrad radni ustalili składy osobowe komisji stałych Rady Powiatu Garwolińskiego.

W skład Komisji Budżetowo-Finansowej weszli: Stefan Gora, Józef Tomala, Marek Chciałowski, Maciej Kurowski, Kazimierz Sionek, Krzysztof Łapacz, Mirosław Walicki i Marek Ziędalski.

W składzie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej znaleźli się: Agnieszka Sadowska-Janiec, Jacek Woźniak, Mirosław Walicki, Maciej Kurowski, Dariusz Owczarczyk i Józef Tomala.

W skład Komisji Rozwoju Gospodarczego weszli: Michał Jaworski, Jan Tywanek, Agnieszka Sadowska-Janiec, Krzysztof Ośka, Waldemar Trzaskowski, Marta Serzysko, Teresa Bąk i Mirosław Pyra.

W składzie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu znaleźli się: Krzysztof Łapacz, Urszula Kobielus, Kazimierz Sionek, Krzysztof Ośka, Jan Tywanek, Marcin Kobus, Teresa Bąk i Norbert Wilbik.

Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska tworzą: Monika Ochnio, Ewa Kędziorek, Jacek Woźniak, Marta Serzysko, Marek Ziędalski, Marcin Kobus i Mirosław Pyra.

W Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego znaleźli się: Urszula Kobielus, Monika Ochnio, Waldemar Trzaskowski, Ewa Kędziorek, Stefan Gora, Dariusz Owczarczyk, Marek Chciałowski i Norbert Wilbik.

Następnie radni wybrali członków Komisji Rewizyjnej. W skład komisji kontrolującej działalność Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych weszli: Krzysztof Ośka (przewodniczący), Michał Jaworski (wiceprzewodniczący), Monika Ochnio (sekretarz) i Dariusz Owczarczyk.

Kolejną komisją, której skład wybrali radni podczas II Sesji była Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Wśród członków nowej komisji znaleźli się: Ewa Kędziorek (przewodnicząca), Agnieszka Sadowska-Janiec, Krzysztof Łapacz, Norbert Wilbik i Marek Chciałowski.

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie wynagrodzenia Starosty Powiatu. Decyzją Rady Powiatu łączna kwota wynagrodzenia Mirosława Walickiego wyniesie 10 tys. 620 zł brutto.

Po ustaleniu wysokości wynagrodzenia starosty radni procedowali uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 9 milionów złotych. Konieczność emisji wspomnianych obligacji uzasadnił starosta Walicki, który wyjaśnił, że na tę kwotę składa się m.in.: zwrot subwencji oświatowej ogólnej, z lat 2010-2013, nieopłacanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od roku 2013 przez Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie i od 2014 przez Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie, wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie w roku szkolnym 2017 i 18.

Emisja obligacji w naszej ocenie jest jedynym wyjściem z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Najtańszym, robimy to z bólem serca, bo wolelibyśmy przeznaczyć te pieniądze na inwestycje i rozwijać ten powiat, ale chcielibyśmy te zobowiązania, które zastaliśmy uzupełnić tak, żebyśmy wchodzili w nową kadencję z czysta kartą – mówił Mirosław Walicki, prosząc radę o głosowanie za zmianami w budżecie.

Na koniec radni podjęli uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Budżecie Powiatu na 2018 rok. Radni zmienili także uchwałą skład Rady Społecznej SP ZOZ-u w Garwolinie.

Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu (poza komisjami Rewizyjną oraz Skarg, Wniosków i Petycji) zostali wybrani na oddzielnych posiedzeniach komisji, które odbywały się po zakończeniu II Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews