Przejdź do treści
Brak grafik

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019

Utworzono: piątek, 11, styczeń 2019

 

 Zapraszamy:

- samorządy gminne,

- podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

- organizacje pozarządowe,

 

 

do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Pomoc mogą uzyskać:

Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne – na likwidację barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
(nie dotyczy budynków wybudowanych i użytkowanych po dniu 1 stycznia 1995r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych)

Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe – na tworzenie spółdzielni socjalnych,

Obszar D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

              – jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

na likwidację barier transportowych,

Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe – na dofinansowanie wymaganego udziału własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie,
ul. Mazowiecka 26, do dnia 12 lutego 2019 r.
Druk wniosku o dofinansowanie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. 010, oraz ze strony internetowej www.garwolin-starostwo.pl i www.pcprgarwolin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji i procedur Programu znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


www.pfron.org.pl

wniosek wrr.doc

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews