Przejdź do treści

Szkolenie nauczycieli "Mobilność to sukces" w Walencji

Drukuj

P2222217

Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte wzięli udział w tygodniowym szkoleniu „Mobilność to sukces” (job-shadowing ) realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

W przygotowanych warsztatach w Walencji uczestniczyli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Henryka Jaroń, Eliza Kuźma, Urszula Niezgoda, Lilianna Rękawek, Ewa Toporkiewicz oraz Agnieszka Karwowska.

Zajęcia odbywały się w CEEDCV. Uczestnicy poznali realizowane programy europejskie dla młodzieży, omówiono zarządzanie oświatą oraz administracją szkoły. Na spotkaniu w szkole prywatnej Capitol Emppesa z dyrektor placówki Alina Gorgeta dowiedzieli się, że najpopularniejsze kierunki kształcenia to marketing i publikacja, handel zagraniczny, transport i logistyka.

Dodatkowo przygotowano spotkanie, które miało na celu przybliżenie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii. Odbyło się ono w Federacji Centrów Nauczania w Walencji, które jest organizacją biznesową, utworzoną 20 stycznia 1977 roku, zrzeszającą Właścicieli Prywatnych Centrów Nauczania na wszystkich poziomach edukacji regulowanych. Prowadzący Mariano Vivancos Comes omówił organizację szkolnictwa hiszpańskiego, które różni się od naszego, tzn. uczniowie po ukończeniu „szkoły podstawowej” mogą wybrać dwie ścieżki kształcenia zawodowego.

Pierwsza to bachillerato (2 lata) odpowiednik naszego liceum, po którego ukończeniu mogą zdawać na studia. Druga to formación professional (2 lata) składa się z dwóch stopni kształcenia:

I grado medio;

II grado superior, który kończy się od 2008 roku certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Należy podkreślić, że po ukończeniu tego stopnia można zdawać na studia, a w ciągu dwóch lat kształcenia uczniowie odbywają trzymiesięczne praktyki.

W wolnym czasie uczestnicy poznali historię i kulturę Hiszpanii, odbyły się wycieczki do Turii, Walencji i malowniczej miejscowości górskiej Cuenca.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews