Przejdź do treści

"Zawodowcy na start"

Drukuj

IMG 20190315 155802 copyIMG 20190315 155802

Od 01.09.2017r. Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie realizuje projekt „Zawodowcy na Start”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej PRO WM 2014 – 2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Efektem wsparcia jest nabycie/podniesienie przez uczniów kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Jedną z form wsparcia uczestników projektu „Zawodowcy na start” są zajęcia specjalistyczne zawodowe realizowane w ramach współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

W roku szkolnym 2018/2019 czterdziestu siedmiu uczniów z klasy III i IV w zawodzie technik elektryk brało udział w kursie „Wykonywanie pomiarów miernikiem bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi, np. PAT-806, PAT-805, PAT-800”. Zakres tematyczny kursu obejmował teorię wykonywania pomiarów, praktyczne wykonywanie oraz sporządzanie protokołów z pomiarów. Zajęcia zakończyły się uzyskaniem przez uczniów certyfikatów.

Dwudziestu trzech uczniów z klasy III w zawodzie technik elektryk brało również udział w kursie „Wykonywanie pomiarów wielofunkcyjnym miernikiem,
np. z wykorzystaniem mierników MPI530/525/520+PE5”. Natomiast dwudziestu czterech uczniów z klasy III i IV w zawodzie technik elektryk brało udział w kursie „Wykonywanie rejestracji analizatorem jakości zasilania, np. z wykorzystaniem PQM-703”. Zakres tematyczny kursów obejmował między innymi szkolenie z obsługi, wykonywania rejestracji analizatorem jakości zasilania, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych, pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzanie protokołów
z pomiarów.

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews