Przejdź do treści

Kwalifikacje Zawodowe w Miętnem najlepsze wyniki!

Drukuj

DSC 0057

Wybór ścieżki zawodowej, a więc decyzja o przyszłości, jest zawsze bardzo trudna. Zanim młody człowiek zdecyduje o szczegółach, musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy chciałby podążać ścieżką kształcenia ogólnego, myśląc o maturze i studiach czy może jego pasje, zdolności i zainteresowania kierują go w stronę kształcenia zawodowego. Ta druga opcja, mimo, że często niesłusznie spychana na drugi plan, to w dzisiejszych czasach, w których wciąż poszukiwani są wysokiej klasy specjaliści, droga do sukcesu.

Głównym zadaniem stojącym przed szkolnictwem zawodowym jest solidne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy po zakończeniu nauki, a w dłuższej perspektywie do elastycznego dostosowania się przez nich do zmian na rynku pracy. Podstawą dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy jest prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami, które realizowane musi być nie tylko w placówce edukacyjnej, ale także, a może zwłaszcza poza jej murami, np. zakładach produkcyjnych czy przedsiębiorstwach – mówi Lilla Nawrocka, dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.

Kształcenie zawodowe znacznie różni się od tego sprzed lat. Oferta edukacyjna dostosowywana jest do bieżących trendów na rynku pracy, rozwijającego się świata i potrzeb społeczeństwa. W takim duchu i mając na względzie te właśnie zmiany i potrzeby rynku pracy, swoją pozycję na rynku edukacyjnym buduje Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. To jedna z najstarszych szkół w powiecie garwolińskim, z bogatą i chlubną przeszłością, czego dowodzą obchodzone w tym roku 95-lecie istnienia szkoły i 35-lecie obrony Krzyża przez jej uczniów.  

Misją szkoły jest wychowanie człowieka, który potrafi sprostać codziennym trudnościom, jest przygotowany do dalszej nauki, podjęcia pracy lub samozatrudnienia.

Nasza szkoła ma za sobą różne koleje losu, wielokrotnie zmieniała się nie tylko nazwa, ale także profile kształcenia. Obecnie w Zespole Szkół w Miętnem funkcjonuje Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. Kształcimy w zawodach takich jak: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik handlowiec – wyjaśnia Lilla Nawrocka.

Efektem pracy kadry pedagogicznej jest fakt, że wszyscy uczniowie w Miętnem przystępują do egzaminu zawodowego i zdają go powyżej średniej krajowe.

W 2018 roku wszyscy uczniowie (100%) przystąpili do egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionych dla poszczególnych zawodów osiągając bardzo dobre wyniki. Szkoła osiągnęła średnią zdawalność ze wszystkich kwalifikacji na poziomie 86,9%, przy średniej zdawalności w powiecie garwolińskim 79,8% i w Delegaturze Siedlce 71,7%.

Wyniki egzaminów Zespołu Szkół w Miętnem po sesji styczniowej 2019 roku również są bardzo dobre. Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu i osiągnęli wyniki we wszystkich kwalifikacjach wyższe niż średnia zdawalność w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (województwo mazowieckie).

W zawodach technik pojazdów samochodowych i technik hotelarstwa uczniowie uzyskali 100% zdawalności.

Dobre przygotowanie zawodowe potwierdzają również sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach zawodowych. Uczniowie szkoły rok rocznie osiągają sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W bieżącym roku w ogólnopolskim finale Olimpiady szkołę, a jednocześnie powiat garwoliński reprezentować będą: Dominik Żaczek w bloku technologia żywności, Katarzyna Gawinek w bloku gastronomia i Krzysztof Sionek w bloku mechanizacja rolnictwa.

Sukcesy uczniowie odnoszą również w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej organizowanym pod patronatem Politechniki Wrocławskiej. W eliminacjach okręgowych uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Przemysław Zawadka i Jakub Zawadka zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Mając na względzie, że odpowiednia edukacja praktyczna powinna wykraczać poza zakres podręczników, szkoła stale umożliwia uczniom uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji. W ramach programu nauczania prowadzi bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii B dla uczniów technikum pojazdów samochodowych oraz kategorii B i T dla uczniów technikum mechanizacji rolnictwa.

W roku szkolnym 2018 / 2019 w ramach realizowanego projektu „Inwestycja w przyszłość” z udziałem środków europejskich zostały przeprowadzone dodatkowe kursy w następujących obszarach: barman, kelner, operator wózków widłowych, spawacz metodą MAG, użytkowanie programów komputerowych w spedycji, w których łącznie udział wzięło ponad 160 uczniów.

Nasi uczniowie zdobywają również doświadczenie zawodowe we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła odbywając staże zawodowe u pracodawców we Włoszech. W bieżącym roku na staże wyjechało 80 uczniów. Aktualne podejmujemy starania o pozyskanie pracodawców w Hiszpanii i Portugali – podsumowuje dyrektor Nawrocka.


 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews