Przejdź do treści
Brak grafik

Raport o stanie powiatu garwolińskiego w roku 2018

Utworzono: poniedziałek, 03, czerwiec 2019

 zakladka

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

raport o stanie powiatu garwoliskiego- publikacja.pdf

Debata nad Raportem o stanie powiatu garwolińskiego w roku 2018

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu garwolińskiego:

wzór zgłoszenia do zabrania gosu - debata nad raportem stanie powiatu garwoliskiego za 2018 rok.pdf

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews