Przejdź do treści
Brak grafik

X Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 27 czerwca 2019 r.

Utworzono: środa, 19, czerwiec 2019

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro) odbędzie się posiedzenie X Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja o stanie zabezpieczeń przed zagrożeniem powodziowym na terenie Powiatu Garwolińskiego wg. stanu na dzień 28 maja 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2018.
 5. Debata nt. raportu o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews